Początki logistyki są trudne do zdefiniowania. Wykształcenie się odrębnej dyscypliny w handlu nastąpiło w XIX wieku, kiedy po raz pierwszy użyto pojęcia logistyka. Termin ten zastosował Henri de Jomini do określenia transportu, zakwaterowania i zaopatrzenia oddziałów wojskowych. Rozwój logistyki jako dziedziny zarządzania rozpoczął się w latach 40-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych i następował etapami. Faza pierwsza- etap fizycznej dystrybucji związana była z szybkim rozwojem wielko- powierzchniowych sklepów. Logistyka obejmowała wtedy głównie fizyczne przemieszczanie się produktów, ich magazynowanie oraz przygotowywanie zamówień. Dodatkowo działalność logistyczna w tym okresie dotyczyła zarządzania zapasami oraz obsługę posprzedażową. Druga faza nazywana integracją, dotyczyła przemieszczania się dóbr w obrębie całego przedsiębiorstwa, od zaopatrzenia do dystrybucji. Ten etap wiązał się z przetwarzaniem dużych ilości informacji, co przełożyło się na rozwój rozwiązań informatycznych w logistyce. Wynikiem wzrostu znaczenia systemów logistycznych była faza trzecia, czyli etap inżynierii logistycznej. Obejmowała ona głównie projektowanie, planowanie oraz kontrolę wszystkich działań związanych z dostarczaniem produktów przy zastosowaniu nowoczesnych programów komputerowych. Kolejna faza- łańcuchów dostaw związana była ze zmianą zachowań producentów, handlowców i firm usługowych. Przedsiębiorstwa coraz częściej współpracuję ze sobą chcąc osiągnąć przewagę konkurencyjną. Przejawia się to poprzez tworzenie grup przedsiębiorstw chcących zapewnić sobie optymalny łańcuch dostaw. Ostatni etap rozwoju logistyki nazywany jest fazą sieci logistycznych i wiąże się ze stosowaniem nowoczesnych rozwiązań telekomunikacji i informatyki.

motoznawca.pl

[Głosów:7    Średnia:2.4/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ