Aby uzyskać koncesję na działalność jej wymagającą, należy zwrócić się z wnioskiem o udzielenie koncesji do organów koncesyjnych. Są nimi Minister Środowiska (kopaliny), Minister Spraw Wewnętrznych (broń, ochrona), Minister Gospodarki (paliwa, energia, radio, telewizja) oraz Minister Infrastruktury (przewóz lotniczy). We wniosku powinniśmy zawrzeć dokładne dane przedsiębiorcy wraz z adresem i siedzibą, numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji i NIP, a także określić dokładny rodzaj i zakres wykonywanej działalności, na którą chcemy uzyskać koncesję. Oprócz tego musimy dołączyć wiele innych dokumentów, które pozwolą zweryfikować spełnienie warunków technicznych i wymogów organizacyjnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie takiej działalności, oraz udowodnić, że jesteśmy w stanie sfinansować swoje przedsięwzięcie. Ze względu na kilka organów koncesyjnych, z których każdy ma inne wymagania ze względu na rodzaj działalności, musimy być przygotowani na przedłożenie wielu innych dokumentów.

echos.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ