Jak zostać profesjonalnym ochroniarzem

Pracownicy ochroni fizycznej są stale poszukiwania. To zawód pewny i dobrze płatny, gdyż ryzyko w tej pracy jest na porządku dziennym. Transporty gotówki czy ochrona VIPów to standardowe miejsca pracy profesjonalnych pracowników ochrony fizycznej.

Kto może zostać licencjonowanym pracownikiem ochrony fizycznej?

Warunki uzyskania licencji są regulowane ustawą o kwalifikacjach zawodowych z dnia 22 grudnia 2015 r.  Są to między innymi:

 • Ukończenie 21 lat;
 • Ukończenie gimnazjum;
 • Kandydat posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;
 • Kandydat nigdy nie był karany prawomocnym wyrokiem, ani nie toczy się wobec niego żadne postępowanie karne.

Pozostałe wymagania znajdziecie w ustawie o kwalifikacjach zawodowych.

Jak zdobyć uprawnienia pracownika ochrony fizycznej?

Podstawą wpisania do rejestrów licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej, jest zaliczenie dwuletnich studiów – dziennych, zaocznych lub nawet weekendowych.

Czego będziesz się uczyć na studiach? Między innymi o technika interwencyjnych czy zabezpieczeniu imprez masowych. Wyszkolony pracownik ochrony fizycznej potrafi zadbać o ochronę osób fizycznych, obiektów czy nawet koncertów.

Studia kończą się egzaminem. Jego pozytywny wynik uprawnia Cie, ubiegać się o wpis do rejestru licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej.

Do egzaminów najłatwiej przygotować się na podstawie opracowanych arkuszy z odpowiedziami. Na ich podstawie nauczysz się przykładowych pytań i będziesz  wiedział czego możesz spodziewać się na egzaminie.” – radzą specjaliście ze strony Odpowiedzi.com.pl.

Jakich dokumentów potrzebujesz do wpisania w rejestr licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej?

 • Wniosek o wpis do rejestru pracowników ochrony fizycznej;
 • Paszport polski;
 • Świadectwo ukończenie gimnazjum, liceum lub szkoły wyższej;
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia pracy w zawodzie ochroniarza;
 • Pisemne potwierdzenie przygotowania praktycznego i teoretycznego do posługiwania się bronią palną, znajomości technik samoobrony, interwencyjnych i znajomości prawa związanych z zawodem;
 • Dokument potwierdzający nabycie uprawnień pracownika ochrony fizycznej np. ze studiów

Jak wyglądają testy na ochroniarza?

Jak zostać ochroniarzem? Musisz zaliczyć egzamin końcowy, który składa się z części pisemnej, ustnej i strzeleckiej.  To obowiązkowy punkt w drodze do kariery ochroniarza, który pozwala Ci na ubieganie się o profesjonalną licencję.

Egzamin końcowy składa się z trzech części – pisemnej, ustnej i strzeleckiej. Po zakończeniu szkolenia, każdy przyszły pracownik musi osobno ubiegać się o uzyskanie pozwolenia na posiadane broni palnej.

Zarówno część pisemna jak i ustna obejmuje podobną tematykę. Dotyczy ona ochrony osób i mienia, sposobów interwencji, BHP, zasad pierwszej pomocy i aspektów prawnych związanych z ochroną osób, obiektów i imprez masowych.

Zaliczenie egzaminu strzeleckiego można uzyskać po zdobyciu 15 punktów. Polega on na oddaniu serii strzałów do celu. Punktowane jest równie zastosowanie się do wszystkich zasad BHP, związanych ze strzelaniem.

[Głosów:4    Średnia:2/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ