paliwo

Mało kto wie, ale jakość paliwa na stacjach może sprawdzić każdy samodzielnie. Badaniem paliwa, a dokładniej jego jakości na stacjach paliw zajmuje się Inspekcja Handlowa (IH). Sprawdzane są: olej napędowy, benzyna, gaz LPG, a także biopaliwa. Część kontroli wykonywana jest na losowo wybranych stacjach, a część wykonywana jest przez wnoszenie skarg przez klientów. Podczas pierwszej kontroli w 2003 r. odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymogów jakościowych wyniósł 30%. Od pięciu lat ilość tych nieprawidłowości utrzymuje się poniżej 3%. Co warto wiedzieć o jakości paliwa? Sprawdźmy to!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/jakosc-paliwa-na-stacjach-jak-sprawdzic-gdzie-dobrze-zatankujesz/ 

Jakość paliw w poszczególnych województwach

W roku 2019 Inspekcja Handlowa zakwestionowała 1,37% skontrolowanych próbek paliw płynnych na wybranych losowo stacjach paliw. Z badań wynikło, że: 

Najlepsze paliwa sprzedawane są kierowcom w województwach:

  • lubelskim,
  • łódzkim,
  • małopolskim,
  • opolskim,
  • podkarpackim,
  • świętokrzyskim,
  • warmińsko-mazurskim.

Najgorszej jakości paliwa ciekłe występują w województwach:

  • podlaskim,
  • zachodniopomorskim,
  • kujawsko-pomorskim.

Ranking jakości paliwa rok 2020

Z początkiem 2020 roku do końca maja IH pobrała i zbadała w sumie 632 próbki paliw ciekłych, w tym 316 próbek oleju  napędowego i 316 próbek benzyny.

22 próbki paliw ciekłych – 3,48 %, 20 próbek ON – 6,33% i 2 próbki  Pb 95 – 0,63% – nie  spełniały wymagań jakościowych.

W przypadku gazu skroplonego (LPG zbadano 133 próbki, 2 próbki nie spełniały wymagań jakościowych, a jest to 1,77%. 

Mapa skontrolowanych przez Inspekcję Handlową stacji

Listę takich stacji oraz hurtowni paliw znajdziesz przez Inspekcję Handlową na zlecenie UOKiK na stronie internetowej urzędu: www.uokik.gov.pl/kontrola_jakosc_paliw_mapa.php.

Tam znajdują się skontrolowane stacje i hurtownie z konkretnych miejscowościach. Pod mapą znajduje się również legenda wyjaśniająca symbole i litery użyte w tabelach. Litera D oznacza, że próbka pobrana od stacji spełnia wymagania jakościowe (parametry), które określone są w przepisach prawa.

Gdzie udać się po pomoc w przypadku podejrzenia paliwa złej jakości?

Jeśli podejrzewasz, że paliwo, które zatankowałeś jest złej jakości i w wyniku tego uszkodzony został Twój silnik, to  złóż reklamację u właściciela stacji. Poinformuj również UOKiK, Nie zapomnij zawiadomić też Inspekcji Handlowej, która pomoże polubownie rozstrzygnąć Twój spór ze stacją paliw.

Jeżeli sprzedawca nie zgodzi się na rozstrzygnięcie sprawy, wsparcia w dochodzeniu możesz szukać na drodze sądowej. Udzieli jej bezpłatnie jeden z rzeczników konsumentów.

Zobacz też: http://www.ruszglowa.pl/zasady-zwrotu-towarow-zakupionych-przez-internet/ 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ