Nawet mała stłuczka drogowa to spory stres dla kierowcy i pasażerów. Sytuację komplikują dodatkowo formalności i procedury, które obejmuje likwidacja szkody. Mimo że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich zarejestrowanych samochodów, to otrzymanie odszkodowania w wielu przypadkach jest bardzo trudne i czasochłonne. Najważniejsze jest zachowanie zaraz po wypadku – podpowiadamy zatem, o czym należy pamiętać, aby uzyskać stosowne zadośćuczynienie.

Likwidacja szkody – jakie działania należy podjąć?

W pierwszym kroku trzeba zabezpieczyć miejsce wypadku oraz upewnić się, czy nikt nie potrzebuje pomocy. Dopiero po zachowaniu wszelkich środków ostrożności można przejść do procedur związanych z ubezpieczeniem. Likwidacja szkody polega na naprawieniu uszkodzeń pojazdu lub wypłaty stosownego odszkodowania, gdy naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna. Wszelkie koszty powinny zostać pokryte z polisy sprawcy wypadku. Aby jednak mogło do tego dojść, trzeba ustalić, kto jest winien zdarzenia drogowego i spisać wspólne oświadczenie. Najlepiej zrobić to na specjalnym druku, który zawsze warto mieć w pojeździe. Jednak w przypadku jego braku można to zrobić na zwykłej kartce, pamiętając o podaniu danych osobowych uczestników wypadku, okoliczności zdarzenia, numeru polisy i ubezpieczyciela, a także spisaniu oświadczenia sprawcy.

Wezwanie policji jest konieczne, gdy sprawca wypadku nie poczuwa się do winy, ktoś z uczestników doznał obrażeń ciała lub został zablokowany ruch drogowy. Z wyjątkiem pojazdów w leasingu likwidacja szkody z OC sprawcy może być przeprowadzona bez dokumentów policyjnych. Następnie całą dokumentację – najlepiej ze zdjęciami miejsca wypadku i uszkodzeń – należy przekazać do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Zgodnie z prawem postępowanie likwidacyjne powinno rozpocząć się do 7 dni od zgłoszenia szkody, a poszkodowany powinien otrzymać protokół szkody sporządzony przez rzeczoznawcę. Likwidacja szkody z OC sprawcy może być rozliczona na dwa sposoby – na podstawie kosztorysu lub faktur za naprawę w warsztacie samochodowym.

Najważniejsze problemy związane z uzyskaniem odszkodowania

Zdarza się dość często, że naprawa szkody częściowej na podstawie sporządzonego kosztorysu nie pokrywa wszystkich kosztów, które pozwolą na przywrócenie stanu samochodu do tego sprzed wypadku. Ubezpieczyciel celowo zaniża stawki za robociznę oraz obniża koszty części, podpierając się ich zużyciem jeszcze przed kolizją. Zgodnie z decyzją sądu do naprawy powinny być jednak używane albo części pochodzące od producenta, albo równoważne z nimi – warto mieć to na uwadze przy otrzymaniu kosztorysu.

Odwrotna sytuacja może przydarzyć się podczas likwidacji szkody całkowitej – tj. takiej, w której naprawa samochodu uznana jest za niemożliwą lub nieopłacalną. W tym przypadku zakład ubezpieczeń może celowo zawyżyć koszty robocizny oraz części wymiennych, aby w konsekwencji wypłacić mniejsze odszkodowanie. Jest ono wyliczane na podstawie różnicy między wartością pojazdu w stanie przed wypadkiem oraz po jego uszkodzeniu. Problematyczna może okazać się także dość często zawyżana wartość wraku pojazdu – trudno go sprzedać zgodnie z wyceną zakładu ubezpieczeń.

Procedury związane z likwidacją szkody wymagają znajomości przepisów prawa oraz nakładu czasu, dlatego warto zwrócić się w tym zakresie o pomoc do specjalistów. Więcej szczegółów dostępnych jest po adresem: http://szkodyrzeczowe.pl/likwidacja-szkody/likwidacja-szkody-z-oc-sprawcy/.

[Głosów:6    Średnia:4.5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ