Księgi wieczyste są bardzo ważnym dokumentem nieruchomości. Opisują ich stan prawny. Tutaj znajdziesz informacje, co trzeba wiedzieć, gdy kupuje się dom, mieszkanie lub działkę.

Z ksiąg wieczystych dowiesz się, gdzie nieruchomość jest położona, jaką ma powierzchnię, kto jest jej właścicielem albo użytkownikiem wieczystym.. Można całkowicie zaufać temu, co jest w niej zapisane. Istnieje, bowiem tzw. rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, która oznacza, że wpisy są wiarygodne.

Jeśli chcemy kupić np. mieszkanie czy działkę, wcześniej upewnijmy się, czy sprzedający jest właścicielem tego, co nam oferuje. Przed podpisaniem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości, notariusz ma obowiązek sprawdzić też treść księgi wieczystej.

Księga składa się z czterech działów. Każdy zawiera istotne wpisy. Oto, co w nich się znajduje.

• Dział I
Widnieją tu informacje o położeniu nieruchomości, jej powierzchni, przeznaczeniu np. działka budowlana, lasy itp.

• Dział II
Zawiera informacje dotyczące własności i użytkowania wieczystego. Znajdziemy, więc tu dane właścicieli lub użytkowników wieczystych i nazwy dokumentów potwierdzających nabycie np. działki lub budynku. Właścicielami mogą być osoby fizyczne lub prawne. Okazicielem wpisanym do księgi może być też osoba małoletnia. Wtedy by sprzedać taką nieruchomość, konieczna jest zgoda sądu. Muszą o nią wystąpić rodzice bądź opiekunowie prawni dziecka.

Często zdarza się, że w księdze wieczystej nie są podani aktualni właściciele. To nie ma znaczenia, bo właścicielami nieruchomości i tak są spadkobiercy zmarłych. Jednak, gdy kupujemy taką nieruchomość, żądajmy, by spadkobierca, udowodnił, że jest jej właścicielem.

• Dział III
Zawiera wpisy dotyczące roszczeń związanych z nieruchomością. Może to być np. służebność przejazdu przez działkę lub służebność przesyłu na rzecz zakładu energetycznego.

• Dział IV
Ten dział przeznaczony jest na wpisy hipotek. Mogą to być hipoteki na rzecz banku np. kredyty, oraz hipoteki przymusowe np. zabezpieczenie w procesie karnym.

gpmapa.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ