W dzisiejszych czasach nasza prywatność jest coraz bardziej ograniczona. Z jednej strony wiąże się to z wykorzystaniem nowoczesnych technologii takich jak telefon czy Internet, z drugiej strony zaś z coraz dokładniejszą kontrolą instytucji finansowych. Nic dziwnego, że interesujemy się sposobami na to, jak zapewnić sobie możliwie jak największą prywatność. Z tego powodu wielu ludzi zastanawia się, czy możliwe jest założenie anonimowego konta internetowego. Przeczytaj czy to możliwe i jakie są sposoby na to, by zapewnić sobie anonimowość w instytucjach finansowych.

Anonimowe konto bankowe w Polsce – czy to w ogóle możliwe?

W Polsce zgodnie z prawem nie ma możliwości założenia anonimowego konta bankowego. Podpisanie umowy w celu założenia rachunku zawsze wiąże się z koniecznością podania swoich danych, takich jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer i seria dowodu czy numer PESEL. Te informacje są znane pracownikom banku, którzy zobowiązani są do tego, by w razie potrzeby udostępnić je odpowiednim służbom, takim jak prokuratura czy urzędy skarbowe.

Mogliśmy jednak znaleźć na polskim rynku produkty finansowe, które zapewniały daleko idącą anonimowość. Należały do nich na przykład karty przedpłacone – karty pre-paid. Zakup tego rodzaju karty nie wymagał podpisania umowy, była ona wystawiana na okaziciela, można było ją wielokrotnie doładowywać. Została ona jednak wycofana w 2015 roku w związku z podejrzeniami, że jest wykorzystywana za granicą do prania brudnych pieniędzy.

Anonimowe konto bankowe za granicą

Chociaż większość krajów kontroluje posiadaczy kont bankowych, wciąż istnieją państwa, dla których absolutnym priorytetem jest ochrona interesów klientów, w tym anonimowości. Do tych krajów należą przede wszystkim Austria i Szwajcaria. W Szwajcarii do dziś dane posiadacza konta znane są jedynie wąskiej grupie pracowników banku, a wydanie tajemnicy bankowej jest przestępstwem, za które grozi prawo grzywny. Tak skonstruowane prawo pozwalało uchronić majątki Żydów w czasie drugiej wojny światowej. Niestety – przepisy te mogły być również wykorzystywane przez przestępców. Doprowadziło to do spięcia między rządem Szwajcarii i Unią Europejską. Na mocy porozumienia między nimi od 2018 roku Szwajcaria będzie zobowiązana do udostępniania w niektórych sytuacjach informacji o rezydentach UE.

Kryptowaluty – sposób na anonimowe przechowywanie środków?

Obecnie osoby, którym zależy na anonimowości, często lokują swoje środki w kryptowalutach. Są to waluty nieuznawane przez państwa, funkcjonujące poza oficjalnym obiegiem. Obecnie kryptowaluty często są instrumentem dla przestępców czy osób próbujących uniknąć spłaty swoich należności. Wiele osób wybiera je po prostu jako produkt inwestycyjny. Kryptowaluty obarczone są dużym ryzykiem zmiany kursu. Poszczególne kryptowaluty różnią się między sobą poziomem zabezpieczeń. Niektóre z nich (jak Bitcoin) podlegają rynkowym prawom popytu i podaży, inne, (jak DasCoin) są produktami scentralizowanymi, przypominającymi niebezpieczne piramidy finansowe.

http://www.infofinansowy.pl/

[Głosów:22    Średnia:2.9/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ