Każda firma, aby mogła się rozwijać, skutecznie działać na rynku i realizować swoje cele, powinna posiadać swoją strategię. Przeczytaj, czym jest strategia rozwoju firmy i w jaki sposób powinna zostać sformułowana, aby osiągnięcie założonych celów było możliwe.

Czym jest strategia rozwoju firmy – definicja

Określenie „strategia” wywodzi się z języka greckiego. W swoim pierwotnym znaczeniu odnosiło się do prowadzenia wojny i obronności. Strategia rozumiana była jako sposób prowadzenia sztuki wojennej, przygotowanie do wojny, jej planowanie i prowadzenie, zarówno jako całości kampanii wojennej jak i poszczególnych bitew.

Obecnie słowo strategia zostało zaadoptowane do różnych dziedzin życia. Strategia rozwoju firmy oznacza sposób, w jaki firma planuje działać w swoim otoczeniu, jakie ma podejście do klientów i kontrahentów, jak zamierza zwalczać konkurencję i osiągać swoje cele. Strategię firmy określają jej menadżerowie i kierownictwo.

W jaki sposób powinna być formułowana strategia rozwoju firmy?

Przede wszystkim, najbardziej istotnym elementem oceny strategii rozwoju firmy jest jej realność. Co z tego, że wymyślimy sobie wspaniałą strategię, jeżeli w praktyce nie ma żadnych szans na jej zastosowanie. Od bardzo ambitnej strategii lepiej jest przygotować taką, która realnie pomoże naszej firmie odnieść sukces na rynku. Nie oznacza to oczywiście, że nie powinniśmy stawiać sobie ambitnych celów i podnosić poprzeczki. Strategia rozwoju firmy ma jednak swoją realną wartość dopiero wtedy, gdy zostanie wdrożona.

Jak przygotowywać strategię rozwoju firmy?

Przygotowując strategię rozwoju firmy powinniśmy mieć na uwadze przede wszystkim długoterminowe cele naszej firmy. Jednocześnie pamiętajmy o tym, że między czasie może wydarzyć się wiele nie dających się przewidzieć zdarzeń, które wymuszą na nas modyfikację wcześniejszych założeń. Mimo iż sytuacja może wymusić drastyczną zmianę celów, warto mieć przed oczami drogę, którą chcemy podążać. W przeciwnym wypadku zginiemy w chaotycznym działaniach bez celu.
Strategia nie powinna być zbiorem pięknie prezentujących się haseł, lecz uwzględniać realne możliwości i zasoby firmy.

Jakie są etapy budowania strategii rozwoju firmy?

Na początku powinniśmy dokładnie przeanalizować stan faktyczny. Dobrze, jeśli wyniknie z tego jasne określenie mocnych i słabych stron naszego przedsiębiorstwa. Powinniśmy również na tym etapie zastanowić się, co chcemy osiągnąć i jakie czynniki będą kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Będzie tutaj konieczne określenie, jaka jest misja firmy i jej wizja rozwoju, oraz jakie wartości są dla nas bliskie.

Następnie powinniśmy wyznaczyć konkretne cele – zarówno główne cele „strategiczne”, jak i cele „operacyjne”. Pamiętajmy o tym, że cel powinien być łatwy do zweryfikowania, mierzalny. Następnie przychodzi czas na zastanowienie się nad ryzykiem i barierami. Powinniśmy przygotować dokładną analizę rynku i zastanowić się, jakie są potrzeby naszych klientów oraz jaka jest pozycja konkurencji i które jej działania mogą nam zagrozić.

http://www.magiaperswazji.pl/

[Głosów:5    Średnia:3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ