Każda osoba planująca założenie własnej działalności gospodarczej ma prawo o ubieganie się dotacji z urzędu pracy. Taka forma pomocy finansowej to nie tylko jeden z elementów walki z bezrobociem (zwłaszcza w regionach, gdzie jest ono nadal wysokie), ale także podstawowa forma wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Dlatego też dotacja z PUP na podjęcie działalności gospodarczej jest niezwykle popularna wśród początkujących przedsiębiorców – zwłaszcza, iż jest bezzwrotna i wypłacana z góry (czyli nie wymaga ponoszenia jakichkolwiek wydatków początkowych). Jakie są warunki i zasady jest przyznawania? Oto kilka podstawowych informacji.

Warunki otrzymania dotacji z PUP
Dotacja z PUP to niezwykle korzystne rozwiązanie dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z własną firmą. Jednak takie dofinansowanie nie jest przeznaczone dla każdego, a warunki, które należy spełnić to:
– posiadanie statusu osoby bezrobotnej przynajmniej od trzech miesięcy (co wymaga zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy),
– nie posiadanie statusu studenta dziennego (można jedynie studiować trybem zaocznym),
– brak posiadania innej działalności gospodarczej w okresie dwunastu miesięcy przed złożeniem wniosku,
– brak posiadania jakiegokolwiek wyroku związanego z przestępstwem przeciwko obrotowi gospodarczemu (w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku),
– brak innych dofinansowań ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej.
Dodatkowo warto pamiętać o tym, iż dotacja z PUP nie zostanie przyznana osobie, która w ciągu ostatniego roku bezzasadnie odmówiła propozycji podjęcia zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego.

Dotacja z PUP – podstawowe procedury
Mówiąc o procedurach przyznawania dotacji z PUP należy podkreślić jedną niezwykle ważną kwestię – Powiatowe Urzędy Pracy posiadają swoje wewnętrzne regulaminy dotyczące przyznawania jednorazowych świadczeń finansowych. Jednak niemal każdy urząd przyznaje sobie prawo do rozpatrzenia wniosku o dotację w ciągu około 30 dni. W tym czasie urzędnicy badają wniosek (pod względem formalnym i merytorycznym), sprawdzają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osoby ubiegającej się o dotację oraz oceniają plan działania przyszłego przedsiębiorstwa. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy podpisać umowę z konkretnym urzędem pracy oraz poręczycielami (ci ostatni są niezbędni do zabezpieczenia ewentualnego zwrotu dotacji – na przykład w sytuacji, gdy wnioskodawca nie wywiąże się z warunków umowy). Dopiero po spełnieniu tych wszystkich formalności pieniądze zostają przelane na konto wnioskodawcy. Co ważne – w terminie podanym na umowie należy bezwzględnie założyć działalność gospodarczą i prowadzić ją przez okres co najmniej 12 miesięcy. Równie istotną kwestią jest to, aby otrzymane środki wykorzystać zgodnie z informacjami umieszczonymi we wniosku. Konsekwencją złamania warunków umowy jest nakaz zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

Wysokość dotacji z PUP
Wysokość dotacji z PUP przyznawana osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą nie jest określona przepisami zewnętrznymi. W praktyce oznacza to, iż wszystko zależy od możliwości finansowych danego urzędy i od kwot, które ma on przeznaczone na tego typu działalność. W zdecydowanej większości przypadków jest to około 20 – 25 tysięcy złotych. Należy przy tym pamiętać, iż dotacja z PUP nie może być większa niż sześciokrotne średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

Dotacja z PUP to bardzo ciekawe i pomocne rozwiązanie dla osób myślących o działalności gospodarczej na własną rękę. I chociaż kwota dotacji może wydawać się niezbyt duża (zwłaszcza biorąc pod uwagę wszystkie wydatki początkującego przedsiębiorcy), to jednak warto z tej pomocy skorzystać.

http://www.eduforum.pl/

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ