Jeżeli kończysz zatrudnienie w dotychczasowej firmie i masz niewykorzystany urlop, spodziewaj się przelewu z ekwiwalentem. Wylicz ile Ci się należy i sprawdź swojego pracodawcę.

Po pierwsze musisz wyliczyć wynagrodzenie, które przysługuje ci za jeden dzień niewykorzystanego urlopu, a następnie pomnożyć ją przez łączną ilość dni urlop. Stawkę za jeden dzień urlop uzyskasz dzieląc bazę do wyliczenia ekwiwalentu przez współczynnik urlopowy. Zapoznaj się ze szczegółami, a na końcu artykułu z przykładowymi wyliczeniami.

Czym jest baza do wyliczenia ekwiwalentu?

Baza to Twoje wynagrodzenie, na które składa się ostatnia pensja podstawowa oraz średnia z ostatniego kwartału część zmienna. Jeżeli w ramach wynagrodzenia otrzymujesz premie lub nagrody, to sumujesz je za kwartał poprzedzający ostatni miesiąc pracy. Otrzymaną wartość dzielisz przez trzy.

Czym jest współczynnik urlopowy?

Współczynnik ten służy do wyliczenia ekwiwalentów urlopowych i w zasadzie nie ma innych zastosowań. Jego wyliczenie jest bardzo proste i polega na obliczeniu liczby dni pracujących w roku, którą to liczbę dzielimy przez 12. W 20016 roku współczynnik wynosi 21 dla pełnego etatu, a zatem nie musisz liczyć. Dla części etatu będzie to proporcjonalnie mniej, np. dla połowy etatu 10, 5.

Najważniejsza kwestia – nawet jest liczyć ekwiwalent za 2014 rok, to zawsze bierzesz pod uwagę współczynnik z roku bieżącego.

Wyliczenie ekwiwalentu za urlop w praktyce

By wszystko stało się jasne posłużmy się typowym przykładem. Załóżmy, że pracownik zatrudniony na pół etatu ma 4 dni urlopu podlegającego wypłacie w ramach ekwiwalentu. Pensja podstawowa pracownika 2000 zł brutto. W ostatnim kwartale premie wynosiły średnio 500 zł miesięcznie.

Wynagrodzenie bazowe wynosi zatem 2500 zł. Współczynnik urlopowy dla połowy etatu wynosi 10, 5. Dniówka urlopowa będzie wynosić 2500:10, 5 = 238, 10 zł.

Ponieważ pracownik miał 4 dni urlopu, którego nie wykorzystał w okresie zatrudnienia to łączny ekwiwalent za urlop wyniesie 238, 10 x 4 = 952, 4 zł.

http://www.plansys.pl/

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ