Jednolity Plik Kontrolny - najczęściej zadawane pytania

Jednolity Plik Kontrolny (w skrócie JPK) nadal wśród podatników wzbudza wiele wątpliwości. Jest to relatywnie nowy obowiązek dla przedsiębiorców, wprowadzony dopiero od 2016 roku. Niektóre pytania są powtarzalne, dlatego też warto odpowiedzieć na najpopularniejsze z nich.

Czym jest JPK?

Ustawodawca przewidział nową formę deklaracyjną, która służyć ma do kontaktu pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi – jest to Jednolity Plik Kontrolny. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy mają obowiązek odpowiedniego dokumentowania dokonywanych operacji gospodarczych oraz transakcji. W większości przypadków, jest to obowiązek elektronicznego tworzenia ewidencji sprzedaży (księgowej). Jednolity Plik Kontrolny jest więc rodzajem elektronicznej bazy danych. W specjalnie określonej formie, sposobie oraz strukturach, podatnicy tworzą JPK.

Do kiedy muszę przesłać JPK?

Jednolity Plik Kontrolny nie jest przesyłany do organów podatkowych w całości. Podatnik tworzy dużą bazę danych, składającą się z różnych struktur. Z założenia tylko jedna z nich jest przekazywana co miesiąc do organów – jest to JPK_VAT, który musi zostać przesłany do 25 dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc. Jednakże należy zwrócić uwagę, albowiem podmioty, które rozliczają się kwartalnie, również mają obowiązek comiesięcznego składania elektronicznego JPK. Bez względu na to, że tradycyjną deklarację podatkową VAT mogą składać raz na kwartał. Koniecznym jest natomiast, aby oba dokumenty były spójne.

Czym jest JPK na żądanie?

Ustawodawca wprowadzając Jednolity Plik Kontrolny, przewidział drugi ważny obowiązek dla przedsiębiorców. Jest to przekazywanie danych na tak zwane „żądanie”. W przypadku prowadzonych czynności sprawdzających, weryfikacyjnych, kontroli podatkowej i tym podobnych, uprawnione organy administracji skarbowej mają prawo do żądania wygenerowania zrzutu danych z JPK. Taki zrzut powinien zostać przygotowany i przekazany w oznaczonym przez organ terminie (nie krótszym niż 3 dni) oraz w określonym przez niego zakresie. Może więc dotyczyć wszystkich sześciu struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego. Warto pamiętać, iż uprawnienia fiskusa obowiązują nie tylko w przypadku kontroli u danego przedsiębiorcy, ale również w przypadku kontroli lub postępowań u jego kontrahentów. W przypadku jeżeli wyznaczony przez organ termin jest zbyt krótki, by można było przygotować plik, podatnik może wnioskować o jego przedłużenie – decyzja jednak należy do organu.

Jestem mikroprzedsiębiorcą, czy muszę tworzyć JPK?

Reforma związana z JPK faktycznie wprowadzana była etapami, jednak w chwili obecnej wielkość przedsiębiorstwa (duży, średni, mały czy mikroprzedsiębiorca) nie ma większego znaczenia. Oba podstawowe obowiązki związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym (obowiązek deklaracyjny co miesiąc oraz obowiązek udostępnienia danych „na żądanie”) obecnie obejmują wszystkie podmioty gospodarcze, bez względu na wielkość. W praktyce oznacza to, że ustawodawca określił wyjątki niepodlegania pod obowiązek tworzenia i przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego, nie są one jednak powiązane bezpośrednio z wielkością przedsiębiorstwa. Możliwe, że prowadząc nawet jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorca będzie zobowiązany do spełniania wszystkich wymogów JPK.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ