Gdy zdecydujemy się na inwestowanie na rynku akcji, powinniśmy wybrać odpowiednią dla nas strategię, która konsekwentnie i mądrze realizowana, będzie w stanie doprowadzić nas do sukcesu inwestycyjnego. Pośród strategii, które możemy przyjąć, istnieje wiele różnych, a każdy inwestor może wybrać swoją ulubioną, żeby uzyskiwać wyznaczane przez siebie cele. Do najpopularniejszych strategii inwestycyjnych należą:

Kup i trzymaj

To podstawowa i prosta w realizacji strategia, polegająca na zakupie określonych instrumentów finansowych (np. akcji) i liczeniu na zysk w średniej lub dłuższej perspektywie czasu. W strategii tej nie zmieniamy składu portfela inwestycyjnego, tylko czekamy na to, aż akcje spółek, które posiadamy zyskają na wartości, po czym sprzedajemy je ciesząc się zyskiem.

Spekulacja

To raczej strategia dla inwestorów o mocnych nerwach, którzy liczą na zysk w krótkim terminie. Jeżeli akcje spółki mają niższy kurs i prawdopodobny jest ich wysoki wzrost w krótkim terminie, możemy spekulować, czyli kupić je z nadzieją na szybki zysk.

Uśrednianie cen

Jest to strategia inwestycyjna polegająca na zakupie akcji danej spółki w dłuższym okresie czasu, w różnych cenach akcji. Inwestor nie kupuje wszystkich akcji w najniższej cenie, nie kupuje ich też w najwyższej. Czeka natomiast na zyski wypracowane w dłuższym okresie.

Strategia wyczucia rynku

Jest strategią odwrotną do strategii kup i trzymaj, polega na zakupie akcji, które zdaniem inwestora mają największy potencjał na wzrost. Wiąże się ona z częstą wymianą elementów portfela inwestycyjnego.

Strategia wzrostu

Polega na zakupie akcji spółki, która osiąga zysk, co łączyć się powinno ze wzrostem kursu akcji spółki. Inwestor obserwuje wówczas dynamikę wzrostu, po czym podejmuje decyzję o zakupie.

Strategia wartości

Polega na zakupie akcji, które mają, zdaniem inwestora, wartość większą od obecnej ceny na giełdzie. Kupowane są akcje z niskimi wskaźnikami cena/zysk, czy cena/wartość księgowa.

Strategia kontrariańska

Podejmowane są działania przeciwne do rynkowych trendów, a więc inne, niż większość uczestników rynku.

W ramach określonej strategii inwestowania każdy z inwestorów podejmuje decyzje, które niekoniecznie są zbieżne z decyzjami innych uczestników rynku. Najczęściej decyzje podejmowane przez inwestora wiążą się nie tylko z wybraną przez niego strategią inwestowania, ale również stylem, jaki on prezentuje. Niektórzy mają bardzo konserwatywne odejście, które cechuje się pewnego rodzaju ostrożnością w podejmowaniu decyzji, tak, aby nie ponosić niepotrzebnych strat, związanych ze zbyt mocną spekulacją. Wtedy inwestor zadowala się niewielkim zwrotem, mając w swoim portfelu bezpieczne instrumenty finansowe. Inwestor zrównoważony posiada zarówno bezpieczne akcje, jak i te, które wiążą się z większym ryzykiem, licząc na przeciętny zwrot inwestycji. Istnieją również inwestorzy akceptujący wysokie ryzyko, posiadający w większości ryzykowne akcje w swoim portfelu inwestycyjnym. Zadowolą się oni jedynie wysokim zyskiem.

http://www.pou.pl/

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ