Test osobowości

Wraz z rosnącym zainteresowaniem psychologią, samorozwojem itp. pojawia się coraz więcej internetowych testów osobowości. Choć ich wykonanie zajmuje zaledwie kilka minut należy pamiętać, że tylko test na osobowość przeprowadzony przez specjalistę jest w pełni wiarygodny. Jak wygląda profesjonalny test osobowości i w jakim celu się go wykonuje?

Jak definiujemy osobowość?

Każdy z nas potrafi intuicyjnie powiedzieć co rozumie przez słowo „osobowość”. W fachowej literaturze funkcjonuje kilka definicji tego terminu. Jedna z nich określa osobowość jako zespół stałych oraz zmiennych cech psychofizycznych, związanych ze wszystkimi działaniami, potrzebami oraz doznaniami danej osoby na poziomie charakteru, intelektu, poziomie fizjologicznym i duchowym. Na proces kształtowania osobowości wpływa wiele czynników, m.in. wrodzone cechy biofizyczne, pełnione role społeczne, kontakty z różnymi osobami czy wydarzenia (szczególnie te, które się powtarzają oraz są wyjątkowo silne). Według Hipokratesa można wyróżnić cztery typy osobowości. Choć był to uczony, który żył bardzo dawno temu to stworzony przez niego podział, funkcjonuje do dziś.

  • Sangwinik – ekstrawertyk, który dobrze radzi sobie z nawiązywaniem nowych znajomości, lubi wyzwania i ma trudności ze skrywaniem swoich emocji oraz uczuć. Określa się go również jako wiecznego optymistę.
  • Melancholik – introwertyk mający problemy z nawiązywaniem nowych relacji, ale za to bardzo empatyczny. Określany jest jako przeciwieństwo sangwinika.
  • Choleryk – zdecydowany, energiczny i przywódczy. Ma tendencje do wybuchów gniewu, które są najczęściej krótkotrwałe, ale gwałtowne.
  • Flegmatyk – opisywany jest jako przeciwieństwo choleryka. Woli trzymać się na uboczu, przyjmując rolę obserwatora. Osoba posiadająca ten typ osobowości pracuje wolniej, ale za to sumiennie.

Podział typów osobowości nie kończy się na klasyfikacji stworzonej przez Hipokratesa. Jednym z przykładów innego podziału jest ten, który zaproponował Carl Gustav Jung, dzieląc ludzi na ekstrawertyków oraz introwertyków. Idąc dalej można wyróżnić jeszcze typ myślący i czujący oraz postrzegający i oceniający. Oprócz klasyfikacji autorstwa Hipokratesa czy Junga istnieje szereg innych teorii osobowości, m.in. Karen Horney czy Raymonda Cattella.

Badanie osobowości

Badanie powinno być przeprowadzone przez psychologa, który wydaje opinię na temat osobowości przy użyciu narzędzi psychometrycznych oraz wywiadu psychologicznego. Dzięki badaniu można uzyskać informacje dotyczące temperamentu, zdolności poznawczych oraz innych cech charakterologicznych. Tego typu badanie pozwala, m.in. na postawienie diagnozy psychologicznej, a tym samym dobrania odpowiedniego rodzaju terapii. Jednym z miejsc, gdzie możemy poddać się tego typu badaniu jest Harmonia LUX MED.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ