Tacierzyństwo jest trendy. Ojcowie coraz częściej decydują się na przejście na urlop ojcowski. Jednak niewielu panów wie, na czym dokładnie polega urlop ojcowski, jak o niego się starać i ile trwa. Na początek warto zaznaczyć, że panowie, którzy zostali tatą, mogą wykorzystać dwie firmy urlopu tzw. tacierzyńskie i ojcowskie. Zobacz, czym różnią się te formy.

Czym jest urlop ojcowski?

Urlop ojcowski przysługuje pracownikom – mężczyzną zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Jest to urlop, który można wykorzystać jednorazowo, do ukończenia przez dziecko 2. roku życia. Urlop ojcowski wynosi 14 dni kalendarzowych. Wolne dni można wykorzystać w całości lub w dwóch częściach, każda po tydzień. Z urlopu ojcowskiego nie trzeba korzystać, jeśli jednak nie weźmie się go w dwóch pierwszych latach życia dziecka, świadczenie przepada. Należy zaznaczyć, że urlop ojcowski jest niezależnym od tego, który otrzymuje matka dziecka, oznacza to, że jego wykorzystanie nie zmniejsza dni urlopowych matki dziecka.

Jak otrzymać urlop ojcowski?

Aby otrzymać urlop ojcowski, należy złożyć odpowiedni wniosek u pracodawcy. Winien on być złożony nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem się urlopu. Jeśli złoży się go później, to od pracodawcy zależy czy go uwzględni, czy też nie. Za urlop ojcowski przysługuje 100% wynagrodzenia.

Czym jest urlop tacierzyński?

Osobnym świadczeniem, które przysługuje mężczyźnie, któremu urodziło się dziecko, jest urlop tacierzyński. Pod tym stwierdzeniem kryje się możliwość wykorzystania przez mężczyznę części urlopu macierzyńskiego przysługującego matce nowonarodzonego dziecka oraz całości urlopu rodzicielskiego. Mężczyzna ma prawo wykorzystać 6 ostatnich tygodni z 20 urlopu macierzyńskiego. Ojciec dziecka może także wykorzystać cały urlop rodzicielski, wtedy nie przysługuje on matce dziecka. Urlop rodzicielski wynosi w sumie 38 tygodni w przypadku jednego dziecka.

Na jakich zasadach poznawany jest urlop tacierzyński?

Z urlopu tacierzyńskiego mogą skorzystać tylko i wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Odbywa się on na takich samych zasadach jak urlop macierzyński. Oznacza to, że mężczyzna, który na nim przebyta nie może otrzymać wypowiedzenia od pracodawcy, a po swoim powrocie musi otrzymać to samo lub równorzędne stanowisko. Urlop tacierzyński, a dokładnie jego długość jest zależna od tego, jak długo na macierzyńskim będzie przebywać matka dziecka. Jeśli więc z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego postanowiła skorzystać kobieta w całości, mężczyzna nie może się na niego wybrać. Świadczenie to przysługuje jednemu z rodziców.

Jak starać się o urlop tacierzyński?

Podobnie jak w przypadku urlopu ojcowskiego, aby otrzymać to świadczenie, należy złożyć wniosek u pracodawcy. Do wniosku najczęściej trzeba dołączyć zaświadczenie z pracy kobiety mówiące o tym, jaką część urlopu macierzyńskiego ona wykorzystała. Kobieta, która po 20 tygodniach chce wrócić do pracy, powinna złożyć wniosek o rezygnacji z tego urlopu i przekazaniu go na rzecz ojca dziecka. Wniosek powinno się złożyć nie później niż 7 dni przed planowanym powrotem do pracy. Warto do niego dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy, w którym zatrudniony jest ojciec dziecka o zobowiązaniu się przez niego do przejęcia opieki nad dzieckiem. Urlopu tacierzyńskiego nie można dzielić na części i jest on płatny tak samo, jak macierzyński, mężczyzna przebywający na nim otrzymuje tzw. zasiłek tacierzyński.

[Głosów:2    Średnia:2/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ