Pomiary elektryczne w domu

Obowiązkiem właściciela lub zarządcy danej nieruchomości jest wykonywanie pomiarów elektrycznych. To nie tylko wymóg definiowany przez prawo, ale przede wszystkim proces ważny dla bezpieczeństwa mieszkańców domu jednorodzinnego. Kiedy wykonywać pomiary elektryczne w domu?

Przegląd instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym

Przepisy zawarte w Ustawie Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku informują, że obiekty budowlane powinny być poddawane okresowej kontroli związanej z instalacją elektryczną co najmniej raz na 5 lat. Bez przeprowadzenia tego typu przeglądu obniża się bezpieczeństwo budynku, a nawet naraża się zdrowie i życie osób mieszkających w domu jednorodzinnym.  

Przegląd instalacji elektrycznej niekiedy wskazuje czynności, które należy wykonać, by instalacja funkcjonowała prawidłowo i była w pełni bezpieczna. W zależności od rodzaju elementu instalacji elektrycznej obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego spoczywa zarówno na dostawcy energii elektrycznej, jak i użytkowników każdego urządzenia elektrycznego w domu.

  • Przyłącza, złącza i liczniki – dostawca energii elektrycznej;
  • Oprzewodowanie – właściciel domu jednorodzinnego;
  • Gniazdka i włączniki oraz urządzenia elektryczne – mieszkańcy domu;

Co mają na celu pomiary elektryczne?

Dzięki regularnie przeprowadzanym pomiarom elektrycznym można sprawdzić, czy używane w domu jednorodzinnym urządzenia elektryczne są wykonane oraz zainstalowane właściwie. Należy sprawdzić i ustalić, czy jakiekolwiek przewody nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców, czy gniazda elektryczne są zamontowane w odpowiedniej odległości od ewentualnych natrysków, wanien czy umywalek.

Pomiary elektryczne obejmują 4 czynności:

  1. Badanie skuteczności ochrony przewodów przed ewentualnymi spięciami bądź zwarciami. 
  2. Kontrolowanie skuteczności przeciwpożarowej.
  3. Pomiary rezystancji izolacji elektrycznej.
  4. Sprawdzanie wyłączników różnicowo-prądowych. 

Sprawdzona przez fachowca instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym może wymagać naprawy lub modernizacji. Zarówno w kwestii dokonania pomiarów elektrycznych, jak i naprawy poszczególnych elementów instalacji elektrycznej, należy zwrócić się do specjalisty z uprawnieniami. Po wykonanych pomiarach elektryk sporządza protokół, w którym zaznacza, które elementy odstępują od norm lub przepisów. 

Odpowiedzialność prawną za wykonanie wszystkich czynności w obrębie instalacji elektrycznej ponosi wykonawca – należy zatem wybierać wśród sprawdzonych i zaufanych specjalistów. Przed zatrudnieniem elektryka warto sprawdzić jego kwalifikacje oraz wszelkie uprawnienia do wykonywania zleconych usług.

[Głosów:1    Średnia:1/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ