BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy posiada dwa wymiary. Jeden odnosi się do ogółu zasad, które należy przestrzegać na stanowisku pracy, aby wykonywane zadania odbywały bez zagrożenia życia i zdrowia pracownika. Natomiast w drugim obszarze, BHP jako pewna gałąź wiedzy ma związek z kształtowaniem i upowszechnianiem właściwych rozwiązań dotyczących odpowiednich warunków pracy, które winny być przestrzegane w każdej firmie.

W Polsce powstaje coraz więcej nowych zakładów pracy, zwłaszcza w tak dużych miastach, jak Warszawa, ale również funkcjonują różne firmy świadczące usługi szkoleniowe z zakresu BHP, przykładowo Tarbonus, który jedną ze swoich siedzib ulokował w stolicy.

Jakiego zakresu wiedzy dotyczą szkolenia BHP?

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą przede wszystkim aktualizacji i upowszechniania wiedzy oraz zagadnień o odnoszących się do przepisów regulujących kwestie związane z wykonywaniem poszczególnych zadań na danym stanowisku pracy. Priorytetem jest ocena zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie procesów odbywających się w zakładzie, jak również ocena ryzyka mogącego zaistnieć w tym czasie. Osoby zajmujące się BHP w danej firmie mają przede wszystkim za zadanie tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na każdym stanowisku. Ponadto w ich interesie, jak również w interesie szefostwa, jest także ochrona pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaniem poszczególnych działań. W zależności od branży, szkolenia dotyczące BHP mogą mieć różne cele i formę. Inaczej będą one wyglądały dla pracowników administracyjnych i biurowych, inaczej produkcyjnych, czy techniczno-inżynieryjnych. W przypadku tych ostatnich istotną kwestią jest aktualizacja wiedzy na temat metod likwidacji oraz ograniczania zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Po co właściwie szkolenia BHP?

Pracownik, zanim podejmie pracę, powinien wiedzieć wszystko na temat warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, które odnoszą się nie tylko do stanowiska, które będzie zajmował, ale tak samo dotyczy to zasad panujących w całym zakładzie pracy. Pracownicy muszą zostać poinstruowani przede wszystkim w takich kwestiach jak: czynniki, które mogą im zagrażać, sposoby zapobiegania takim zagrożeniom, zalecane środki ostrożności, metody wykonywania prac w bezpieczny sposób, postępowanie w wypadku awarii itp.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy?

W ofercie firm szkoleniowych, które zajmują się przeprowadzaniem tego typu kursów, można znaleźć m.in. szkolenia okresowe dla:

– pracodawców i innych osób kierujących załogą,
– pracowników administracyjno-biurowych,
– pracowników inżynieryjno-technicznych,
– pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących tego typu zadania.

Jedną z lepszych ofert tego typu posiada firma szkoleniowa Tarbonus, której siedziby zlokalizowane są w różnych miastach Polski. Z ich pakietem szkoleń można zapoznać się na stronie https://www.tarbonus.pl/pl/szkolenia/.

Z kolei szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy dedykowane są dla osób, które w swoim zakładzie pracy będą wykonywali zadania służby BHP. Celem szkolenia jest ocena ryzyka zawodowego oraz identyfikacja zagrożeń, ich eliminacja i ograniczanie działania na pracowników czynników zagrażających zdrowiu, popularyzacja tematów związanych z BHP, ustalanie okoliczności oraz przyczyn wypadków przy pracy, czy chorób zawodowych i określanie w tym celu działań profilaktycznych, wypracowanie metod lub organizacja szkoleń związanych z BHP.

Skąd wynika obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy?

Na każdym pracodawcy ciąży obligatoryjny obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy, które nie zagrażają życiu i zdrowiu danej osoby. Dodatkowo zobowiązany jest do zapoznania wszystkich pracowników z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy na zajmowanym stanowisku. Jest to jedyne obowiązkowe i regulowane prawnie szkolenie, które musi zapewnić pracodawca swojemu pracownikowi jeszcze przed podjęciem przez niego pracy. Ponadto pracodawca ma prawo do przeprowadzania tego typu okresowych szkoleń, które mają na celu uaktualnienie wiedzy załogi dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy. W Polsce przepisy prawne ulegają dosyć częstym zmianą, dlatego szkolenia okresowe są jak najbardziej zalecane.

Obsługa dużych firm w zakresie szkoleń pracowników.

Na polskim rynku nieustannie pojawiają się nowe firmy, które zatrudniają mniej lub więcej osób. Wszystkie jednak muszą spełnić wymogi dotyczące szkoleń BHP. W Warszawie, największym mieście w Polsce, gdzie liczba instytucji, zakładów pracy itp. jest naprawdę spora, codziennie wykorzystuje się usługi firm oferujących całe pakiety szkoleń. Zazwyczaj przeprowadzają je doświadczeni specjaliści, którzy nie tylko szkolą, ale również obsługują duże firmy z zakresu BHP. Tarbonus oferuje specjalnie dedykowane szkolenia prowadzone przez profesjonalistów z dziedziny, a także zapewnia materiały edukacyjne dla firm.

tarbonus.pl

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ